Digital Marketing

cr618

Vi är specialiserade på marknadsföringskampanjer, innehållsskapande och betald reklam

Vi gör all marknadsföring av produkter och tjänster som sker via digitala kanaler och plattformar. Vi använder digitala kanaler som sök, sociala medier, e-post och hemsidor för att kommunicera med våra kunders framtida och befintliga kunder.

Analytiskt

Våra analytiska färdigheter avser vår förmåga att samla in och analysera viktig information. Det används även för att fatta beslut och lösa problem.

Professionellt

Vårt team har olika roller och funktioner och arbetar efter den erfarenhet och yrkesmässiga kompetens som finns hos var och en.

Rättvisa priser

Pris på marknadsföring varierar mycket. Allt beror på vilka mål och ambitioner man har. Sedan handlar det också om vilka typer av marknadsföringsinsatser som ska genomföras.

Mätbart

Vi arbetar efter att mäta den effekten dina marknadsaktiviteter har, alltså kopplingen till er faktiska försäljning och era affärsmål.

Vad vi gör

Sociala medier marknadsföring

Sociala medier är ett samlingsnamn på webbplatser och appar där innehåll skapas av användarna och där användarna på olika sätt kan interagera med varandra. Exempel på sociala medier är tjänster som Facebook, Tiktok och Instagram men också olika webbforum, bloggar och kommentarsfält.

Marknadsföringskampanjer

En marknadsföringskampanj är en samordnad uppsättning aktiviteter för att marknadsföra en produkt, tjänst eller idé. Den innehåller en plan för vilka tillgångar ditt team ska skapa, hur ni ska erbjuda dem till mottagarna och vilka marknadsföringsmål ni har för den produkt eller det initiativ ni lanserar.

SEO

SEO hjälper dig att förstå vad dina besökare söker efter. Du kommer att se vilka sökord de använder för att hitta din webbplats och vilka sidor de har sökt efter (och vilka ämnen de letar efter på din webbplats). Bättre synlighet för sökmotorer kommer att öka ditt varumärke och framkalla förtroende för det.

Kämpar du för att marknadsföra ditt företag online?

Starta en marknadsföringskampanj med oss!